kapitalist ütopya karşısında

müşterekleşme siyaseti

ses kaydı

1/10