top of page
logo-05_edited.png

başka bir atölye

Başka Bir Atölye (b1a), ağırlıkla mimarlık disiplininden gelen kişilerden oluşmakla birlikte, mimarlık dışındaki disiplinlerin de katılımıyla sınırı tartışmaya açar. Çünkü sınırlar insan icadıdır ve mekan üretimi sadece mimarların meselesi değildir. b1a sadece sınırları değil, sınırlarla çok yakından ilişkili olan sınıf, mülkiyet, adalet, eşitlik, ekoloji, cinsiyet, türler, doğa, eğitim ve diğer tüm toplumsal bağlamları da yer-mekan üzerinden tartışmaya açar. 

hakkımızda1.png

2011'de çalışmalarına başlayan ve 2015 Eylül'ünde Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü ile organik bağlarla yola çıkan b1a, mimarlık eğitim ortamının birey-toplum üzerindeki etkilerini dert edinir. b1a aktivisttir, daha iyi, eşit, adil ve özgür bir dünya için ortaklıklar kurar, kesiştiği gruplar vardır, imkanlarını onlarla paylaşır, birlikte eyleme geçer. Hayatın gündelik sıradan şeylerden ibaret olduğunu düşünerek parçası olduğu veya gözlemlediği yereli araştırır, yerelden gelen talep üzerine yerele hizmet eder. b1a başka bir dünya yolunda başka bir mekan algısı ve üretimini düşler, araştırır, deneyler. 

  

 

hakkımızda2.png

Başka Bir Atölye 2018 Eylül'ünden itibaren güncellenerek çok disiplinli üretimlerini sürdürmektedir. 

hakkımızda3.png

e-skop' da b1a ile ilgili yayınlanan yazıyı okumak için tıklayınız.

bottom of page